Mechanikai-biológiai előkezelő létesítmény

A mechanikai-biológiai hulladékkezelő mű feladata, a begyűjtött vegyes lakossági hulladék előkezelése, szerves anyag tartalmának csökkentése és lerakástól való eltérítése.

A csarnokba beérkező hulladékot egy gumikerekes homlokrakodó emeli az előaprító garatjába, melynek feladata a hulladék felaprítása, fellazítása és homogenizálása.

A hulladék ezt követően szállítószalagra kerül és egy 80 mm-es dobrostán halad keresztül. A rostán áthullott magas szerves anyag tartalmú frakció előbb biostabilizálásra, majd a stabilizált hulladék takaróanyagként kerül felhasználásra a hulladéklerakón.

A rostán fennmaradt könnyűfrakcióból pedig légszeparátorok segítségével kerülnek leválasztásra a magas fűtőértékű RDF anyagok, melyek utóaprítást követően tömörítős konténerbe, majd elszállításra kerülnek a legközelebbi égetőműbe.

A légszeparátor által leválasztott „nehéz anyag”, a hulladéklerakón kerül ártalmatlanításra.

A Regio-Kom Nonprofit Kft. által előállított magas fűtőértékű frakció, a közelség elve alapján a Visonta külterületén üzemelő Mátravidéki Erőműbe kerül energetikai hasznosításra.

A 2019-es évben az MBH technológiába kerülő 26 873 450 Kg kevert települési hulladék mellett, a technológia utóaprítójába került másodlagos tüzelőanyag előállítás céljából a szelektív válogató csarnokból kikerülő anyagában nem hasznosítható maradék hulladék is 316 763 Kg mennyiségben. Ezt a temetői hulladék, a lom hulladék és az egyéb, a különböző vállalkozásoktól beérkező szennyezett, ezért anyagában nem hasznosítható kevert csomagolási és előkezelésből származó hulladékok egészítették mintegy 3 093 194 Kg mennyiségben.

A keletkező magas fűtőértékű frakcióból 2019-ben 1 100 390 Kg éghető frakció került energetikai hasznosításra, a 6 550 Kg-nyi mennyiség pedig telephelyen tárolás alatt állt 2019. december 31-én.

A 80 mm átmérőjű dobrostán áthulló 15 935 061 Kg magas szerves anyag tartalmú frakcióból (5. táblázat), illetve a 2018-as évről maradt 5 824 083 Kg mennyiségből a biostabilizálást követően 15 554 150 Kg stabilizált frakció került technológiai célú hasznosításra a hulladéklerakó felületén (2. táblázat)

A biostabilizálásra kerülő frakció/stabilizált frakció tömegaránya 100/71,48 %, a fennmaradó 28,52 % a biostabilizálás során fellépő tömegvesztés. Az MBH létesítmény meghibásodása miatt a 2019. IV. negyedév második felében biostabilizálásra kerülő hulladék már nem keletkezett, így 2019. december 31-én a manipulációs téren ilyen jellegű hulladék már nem állt kezelés alatt.

A kevert települési hulladékok előkezeléséből származó ún. „nehéz anyag” frakció 13 939 526 Kg keletkező mennyisége lerakással került ártalmatlanításra, ahogy az az 1. táblázatban már megjelenítésre került

Print Friendly, PDF & Email