TOP-3.2.1-16

Kedvezményezett neve: REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.

Projekt címe: Épületenergetikai fejlesztés a REGIO-KOM Nonprofit Kft-nél

Szerződés száma: TOP-3.2.1-16-JN1-2019-00019

Támogatás összege: 30 000 000 Ft

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.03.31.

Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2022.06.29.

A projekt keretében a társaság Jásztelek külterület 90/2 hrsz alatt található épületének energetikai fejlesztésére kerül sor. Az épület a 80-as években épült, 2010-ben építették be a tetőterét. Korszerű gépészetet, hűtési rendszert és napkollektoros rendszert kapott. Az épület több célú az irodák mellett öltöző-mosdó blokk is található benne. Kihasználtsága rendkívül intenzív. A fűtés megtáplálása tartályos propán-bután gázzal történik, ami összességében kirívóan magas működési költségeket eredményez. Az épület földszintjének külső falait hőszigeteljük, elavult nyílászáróit cseréjük, gépészeti rendszerét levegő-víz hőszivattyús rendszerre cseréljük, aminek segédenergiáját napelemek biztosítják. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül akadálymentesítés, képzés és nyilvánosság biztosítása tevékenységek valósulnak meg.

A Felhívás esélyegyenlőségi és környezetvédelmi előírásainak megfelel a projekt. A projektnek előrelátható klímakockázata nincs. A projektnek a vizek állapotára nincs hatása, vízjogi létesítési engedély nem szükséges. A pénzügyi belső megtérülési ráta (BMR) -4 % és 4 % közé esik.

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 131,7700 GJ/év, az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 26,4700 CO2 egyenérték (t), az energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés pedig 102,1400 GJ/év lesz.

Print Friendly, PDF & Email