2021. július 1. napjától változó hulladék átvételi díjak

ÉRTESÍTÉS

 

Tisztelt Hulladékszolgáltatást igénybe vevők!

 

Értesítjük a Tisztelt Partnereinket, hogy Társaságunk a szolgáltatási díjait áttekintette, felülvizsgálta és az időközben bekövetkezett változásokat figyelembe véve, a 2021. évi üzleti terve alapján 2021. július 1. napjától módosítja az alkalmazandó hulladék átvételi díjakat!

 

A díjmódosításra szükség volt, mivel a hulladékkezelési díjak 2015. óta nem kerültek módosításra, még az infláció mértékével sem!

A jelenleg érvényben lévő díjak nem fedezik a hulladékok kezelésével kapcsolatos költségeket. Ezt az is tükrözi, hogy ezek a díjak messze elmaradnak az országos átlagtól. A hulladék lerakó elsősorban kommunális hulladékok ártalmatlanítására épült, a 33 település lakosainak ilyen jellegű szolgálatára.

A közszolgáltatásból származó kevert települési hulladék kezelési díját most nem kívánjuk változtatni, továbbra is 11 Ft./kg.+Áfa, marad, annak ellenére, hogy tudjuk, ez országos viszonylatban is nyomott árnak számít. Illetve az építési hulladék, biológiai hulladék árait sem változtatjuk. A közszolgáltatásból bekerülő hulladékok átvételi árai így nem változnak.

Az tapasztalható, hogy a különböző vállalkozások egyre több ipari tevékenységükből adódó hulladékukat, mellékterméküket hozzák a lerakóba. Sajnos nem válogatják szét a hulladékokat, így a legnagyobb gondot az okozza, hogy a behozott hulladékot kezelni nem tudjuk, azt csak lerakni lehet. Tisztelt Partnereink figyelmébe ajánljuk, hogy megtakarítás érhető el amennyiben a hulladékukat szétválogatják és így abból a hasznosítható anyag kinyerhető lesz, valamint a hulladékok szelektíven történő gyűjtésével és beszállításával költségmegtakarítás érhető el.

Környezetvédelmi szempontból is elsődleges cél a hulladékok szelektíven történő gyűjtése!

Ugyancsak módosításra kerülnek a veszélyes hulladékok átvételi árai, mivel a piaci viszonyokhoz igazodni kellett, mert a tőlünk elszállítók sokszor magasabb áron viszik el, mint amennyit nekünk fizetnek a beszállítók.                                      

 

Kérjük a fentiek elfogadását, bízunk benne, hogy a kialakult jó partneri viszonyunk továbbra is fennmarad.

Kérem kísérjék figyelemmel a honlapunkon , cégünk tevékenységével kapcsolatos információkat.

2021. július 1-től alkalmazandó áraink: Regio díjak + árlista 2021 07 01

                             Lerakási megállapodás: módosított lerakási megállapodás

 Eseti konténeres bérleti megállapodás: Bérleti üres céges nem saját konténer esetén

Print Friendly, PDF & Email

Author: Ágnes Csáki